Lid worden

Word lid van Duckflow!

Met Duckflow…

  • Bespaar kosten en behoud waardevolle kennis

  • Versterk je reputatie als goede werkgever

  • Bied mensen werkzekerheid en nieuwe loopbaankansen

  • Voorkom eventuele juridische complicaties

Genoeg redenen om lid te worden! Sluit je aan bij Duckflow door je hieronder in te schrijven.

Aanmelden kandidaat
Aanmelden werkgever

Het platform waar talent altijd komt bovendrijven

Ken je dit dilemma?

Je bent een HR-manager bij een middelgroot bedrijf dat voor een herstructurering staat. De externe herplaatsingsplicht en inspanningsverplichting wegen zwaar op je schouders. Enerzijds wil je als werkgever voldoen aan de wettelijke eisen en zorgdragen voor de medewerkers die worden getroffen door de reorganisatie. Anderzijds moet je ook de belangen van het bedrijf beschermen, zoals kostenbeheersing en continuïteit.

Duckflow biedt werkgevers een krachtig platform dat de externe herplaatsingsverplichting vereenvoudigt en zodat je voldoet aan de inspanningsverplichting.

Geef talent een kans!

Laura, een ervaren marketeer, bevond zich in een uitdagende situatie toen haar voormalige werkgever te maken kreeg met financiële problemen en een reorganisatie moest doorvoeren. Ze werd geconfronteerd met het vooruitzicht van ontslag en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat.

Gelukkig bracht deze werkgever Laura in contact met Duckflow, het platform dat zich inzet voor externe herplaatsing en werkgevers ondersteunt bij het naleven van de inspanningsverplichting. Via Duckflow kreeg Laura de kans om haar carrière voort te zetten in een andere branche die haar altijd al had geïnteresseerd: duurzaamheid en milieubewustzijn.

Een bedrijf dat op zoek was naar een marketeer met expertise in groene marketinginitiatieven legde contact met Laura op Duckflow. Haar kwalificaties en ervaring pasten perfect bij de functie, en ze werd al snel aangenomen.

Voor Laura betekende Duckflow niet alleen een nieuwe baan, maar ook een kans om haar carrière een nieuwe wending te geven en bij te dragen aan een maatschappelijk relevant doel. Ze was in staat om haar vaardigheden en passies te combineren, terwijl ze werkzekerheid behield en financiële stabiliteit ervoer.

Duckflow is een plek waar kansen ontstaan en waar de externe herplaatsingsverplichting niet alleen een juridische verplichting is, maar ook een middel om positieve verandering te stimuleren. Samen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om te doen wat je echt wilt.

Maak elkaar sterker

“We wilden voldoen aan de externe herplaatsingsverplichting en tegelijkertijd zorgdragen voor hun werknemers, met Duckflow is er een mooi platform dat ons erbij helpt.”

Aanmelden werkgever

Meer dan een CV

“We waren allebei van mening dat ik elders beter paste, die aanbeveling gaf mij gelijk een goede kans.”

Aanmelden kandidaat