Over Duckflow


Duckflow, geïnspireerd door de samenwerking van eenden in V-formatie, brengt diezelfde kracht van collectieve energie naar de wereld van werkgeverschap. Net zoals eenden optimaal gebruik maken van elkaars energie tijdens hun migraties, streeft Duckflow ernaar om werkgevers te ondersteunen bij het voldoen aan de externe herplaatsingsplicht, een cruciaal onderdeel van de Nederlandse arbeidswetgeving.

De Verbinding met Duckflow:

De naam Duckflow is niet zomaar gekozen. Het symboliseert de samenwerking en energie-uitwisseling tussen werkgevers en werknemers. In de visie van Duckflow, “Care. Share. Work.”, staat samenwerking centraal. Het logo van Duckflow vertegenwoordigt de flow die ontstaat tijdens deze samenwerking.

Als werkgever is het essentieel om te begrijpen dat de externe herplaatsingsplicht, die sinds 1 juli 2015 van kracht is, een deel uitmaakt van deze visie. Duckflow fungeert als een neutrale hub waar werkgevers de mogelijkheden van externe herplaatsing kunnen verkennen, terwijl ze streven naar goed werkgeverschap.

De Wet en Duckflow:

Conform artikel 10 van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn werkgevers verplicht om externe herplaatsingsmogelijkheden te onderzoeken voordat ze overgaan tot ontslag. Duckflow biedt werkgevers een platform aan om deze verplichting serieus te nemen. Onze platformfaciliteiten helpen werkgevers om te voldoen aan de criteria voor externe herplaatsing, zoals kwalificaties van werknemers, en beschikbare functies elders.

Juridische Aspecten:

Duckflow begrijpt de juridische implicaties van niet-naleving van de externe herplaatsingsplicht. Wij bieden ons platform aan om werkgevers te helpen mogelijke juridische consequenties te voorkomen, zoals hogere transitievergoedingen en juridische procedures.

Duckflow is de partner die u een platform aanbiedt om u een kans te geven om actief uw herplaatsingsverplichtingen te verrichten, terwijl u zich inzet voor goed werkgeverschap. Ons platform bevordert samenwerking, bieden werkgevers de mogelijkheid om aan de inspanningsverplichting te voldoen. Kies Duckflow voor uw externe herplaatsing. Samen gaan we verder, in de geest van de eenden in V-formatie.

Care.

Voor ons is de externe herplaatsingsverplichting meer dan alleen een juridische formaliteit; het is een kans op positieve verandering. Het is de gelegenheid voor werkgevers om hun toewijding aan goed werkgeverschap te tonen, waarbij ze actief streven naar het behoud van banen en het minimaliseren van de negatieve impact van ontslag op hun medewerkers.

Deze visie omvat ook de rol van werknemers in dit proces. We geloven dat werknemers toegang moeten hebben tot ondersteuning en begeleiding om hun kansen op externe herplaatsing te vergroten. Werknemers zijn waardevolle bronnen van talent en ervaring, en het is in het belang van zowel werkgevers als de bredere samenleving om hen te helpen hun loopbaan voort te zetten.

Bij het nastreven van deze visie streven we naar een arbeidsmarkt die veerkrachtig is en zich aanpast aan veranderingen. We willen een wereld waarin herplaatsing niet alleen wordt gezien als een juridische verplichting, maar als een mogelijkheid voor groei, ontwikkeling en behoud van menselijk kapitaal. Samen met werkgevers, werknemers en de bredere gemeenschap werken we eraan om deze visie te realiseren, waarbij we zorg dragen voor de belangen van allen die betrokken zijn bij het arbeidsproces.

Share.

We zien de deeleconomie als een drijvende kracht die de arbeidswereld transformeert en werkgevers nieuwe mogelijkheden biedt.

De deeleconomie is een bron van empowerment voor werkgevers. Het stelt jou in staat om proactief en doelgericht te handelen, toegang te krijgen tot een diverse arbeidsmarkt en maatwerkoplossingen te bieden voor herplaatsingsdoeleinden. Hierdoor kunnen werkgevers niet alleen naleving van de wet waarborgen, maar ook kosten besparen, waardevolle kennis behouden en hun reputatie als goede werkgevers versterken.

Tegelijkertijd zien we de deeleconomie als een motor voor de groei en welzijn van werknemers. Het biedt hen nieuwe kansen voor werkzekerheid, financiële stabiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Werknemers worden gestimuleerd om hun loopbaan vorm te geven en te profiteren van de flexibiliteit en diversiteit van herplaatsingsmogelijkheden.

Onze visie bevordert samenwerking in de geest van innovatie, waarbij werkgevers en werknemers profiteren van de deeleconomie om gezamenlijke doelen te bereiken. Samen bouwen we aan een arbeidswereld die veerkrachtig, welvarend en geworteld is in de kracht van delen en samenwerken.

Work.

Onze visie is gebaseerd op het idee dat samenwerken, met zorg, mededogen en toewijding aan juridische verplichtingen, leidt tot een arbeidsmarkt waarin werkgevers en werknemers gedijen. We zien de externe herplaatsingsverplichting en inspanningsverplichting niet als lasten, maar als kansen om samen te werken aan welzijn, groei en een veerkrachtig arbeidslandschap. Samenwerken is de sleutel tot succes voor werkgevers en werknemers, en we streven ernaar om dit te blijven faciliteren.

De externe herplaatsingsverplichting en inspanningsverplichting zijn cruciaal voor werkgevers en werknemers. Werkgevers leven niet alleen de wet na, maar tonen ook zorg voor hun medewerkers, wat hun reputatie versterkt. Het bespaart kosten en behoudt waardevolle kennis. Voor werknemers betekent het werkzekerheid en financiële stabiliteit want Duckflow opent loopbaankansen.